- Forskning får smuler

Det årlige offentlige tilskuddet til forskning i Norge tilsvarerbare noen timers oljeinntekter, sier Stavanger-ordfører Leif JohanSevland. Han maner Stortinget til å tenke på framtiden og bevilgemer penger.