Farlig tankfart gjøres ufarlig

Mange kan klandres for den urovekkende miljøtilstanden i deler avNordsjøen. Råoljetankerne som trafikkerer oljeterminalen ograffineriet Statoil Mongstad er avgjort ikke blant syndebukkene. 27år uten alvorlige ulykker eller havari forteller sitt.