Luther har skylda

Reformasjonen og den pietistiske revolusjon får ansvaret for mye, og i den ferske boka Omstilling — jeg og jobben, får Martin Luther og Jean Calvin skylda for vårt forhold til jobben og prestasjoner.