Vanskeleg å måla verdiskapning

Planen er vedteken, og vegen for korleis Nord-Jæren skal erobra Norge og Europa er langt på veg lagt. Men korleis kan resultatet av ein strategisk næringsplan målast?