Skrikende hybelmangel

Studentsamskipnaden i Stavanger har bare 650 boliger og hybler tilbyens 7600 studenter.