Statoil tjener på omstridt maling

Statoil har sponset utvikling av isocyanat— og epoxyholdige maling,og har provisjon på salg av de omstridte malingssystemene.Yrkeshygieniker i OFS reagerer på at Statoil ikke slutter å brukede sterkt helseskadelige stoffene, og mener Statoil er enmiljøsinke. - Vi tar avgjørelser ut i fra fakta, ikke følelser,sier Statoils fagsjef, Torstein Røssland.