Braathens får redusert kredittid på flydrivstoff

Braathens økonomiske spillerom blir stadig trangere. Flyselskapethar nylig fått skjerpet kredittbetingelsene ved kjøp avflydrivstoff.