Clemet møter motbør

Regjeringens satsing på private skoler vil føre til at fellesskolen står for fall, mener Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO).