Studenter har sekstimersdag

Framtidige vernepleiere, sosionomer og førskolelærere bruker minsttid på studiene og er nærmere femtimers-dag, fem dager i uka.