Humanitære virksomheter i harnisk over Valgerd

Norsk Folkehjelps virksomhet i Tanzania, Sudan og Angola vil blilammet. Redningsselskapets virksomhet lands kysten må trappes ned.Hjerte— og lungesyke i flere byer vil bli skadelidende.