Svakt fra Storebrand

Storebrand leverer et elendig resultat for 2000. Fall i finansinntektene, svakt resultat i IF Skadeforsikring og store tapsavsetninger i Finansbanken trekker kraftig ned.