Flere må gå i Bravida

Installasjonsselskapet Bravida sliter i det norske markedet. Selskapet har allerede redusert antall årsverk i Norge betraktelig, og ytterligere nedbemanninger varsles.