Høyre-opprør fra kysten

Rogaland Høyre meiner at det er øydeleggjande for nærings— og arbeidsliv langs kysten dersom ikkje Norge har ein offensiv skipsfartspolitikk.