Tøffere for hvitvaskere

Norske advokater, revisorer og eiendomsmeklere vil i framtiden få meldeplikt for den minste mistanke om at klienter prøver å hvitvaske penger.