- Norges Banks arbeidsledighetsprognoser for lave

Norges Banks anslag over arbeidsledigheten neste år er for lavt, mener økonomene i Seksjon for Samfunnsøkonomi i Gjensidige NOR.