Kjørelærer kjører trygt

På formuetoppen i Sauda ligger kjørelærer Norleiv Mikal Austerheim, med 4,7 millioner kroner.