Ola dust

Nordmenns atferd i fondsmarkedet koster flesk. Tegningen av nyefondsandeler har stoppet helt opp.