Sikkerhetspris til OD-sjefer

Gunnar Berge, Magne Ognedal og Odd Bjerre Finnestad fraOljedirektoratet (OD) er sammen med sikkerhetsdirektør Taf Powell idet britiske offshore-HMS-departementet tildelt en internasjonalpris for sitt arbeid med å styrke det internasjonalemyndighetssamarbeidet.