Skuffende lav interesse for Nordsjø-blokker

Staten tilbød hele 109 blokker i Nordsjøen til oljeselskapene. Men bare 15 blokker ble tildelt — så lav var interessen fra selskapene.