Minus for Gjensidige NOR Forsikring

Gjensidige NOR Forsikring hadde et resultat etter skatt på minus 1,3 milliarder kroner etter 3. kvartal.