Mindre sluttpakke for Almskog

Yukos hevder at Kværner har akseptert deres forslag til løsning påKværner-krisen. Kværner selv vil ikke kommentere pressemeldingenfra Yukos. Kjell Almskog vil få en betydelig redusert sluttpakkeifølge den nye avtalen.