NHO: -Revidert mindre ille enn fryktet

NHO håper og tror at enigheten om revidert budsjett ikke svekker muligheten til å redusere forskjellen i rentenivå mellom Norge og EU ytterligere.