1,5 mrd. mer til statens sykehus

Staten bevilger seg selv bedre økonomi som sykehuseier enn det fylkeskommunene hadde.