Må true med streik for å få avtale

Nopef-leder Leif Sande er en varm forsvarer av streikeretten. Ikkeminst har han bruk for den for å tvinge gjennom tariffavtaler medenkelte bedrifter.