Rekordresultat for Telenor

Telenor fikk et resultat før skatt på 10,3 milliarder i 2001. Det er 8,3 milliarder kroner høyere enn året før og det beste i konsernets historie.