Svakt salg av petroleum i fjor

Petroleumsalget i Norge gikk kraftig ned i fjor og mest i desember. Salg av fyringsparafin gikk ned med nesten 50 prosent i desember, mens bensinsalget gikk ned med 17,4 prosent.