Ny pekefinger mot Euro Kjøtt

Kjøttforedlingsbedriften Euro Kjøtt AS har igjen fått en rekke pålegg fra Næringsmiddeltilsynet, denne gangen etter en inspeksjon av Eftas overvåkingsorgan, Esa.