Småaksjonærer vil ha Kværner-utbytte

Aksjesparerforeningen forlanger at Kværner betaler utbytte neste år og at fondene holder seg unna Røkke.