Tjener godt på gode formål

Av 100 kroner som samles inn av to ulike stiftelser i Strand, gisbare 12-16 kroner videre til gode formål. Resten går tilpengeinnsamlerne og deres drift.