Uenighet om styring av statlig matsatsing

Utvalget som har utredet økt verdiskaping fra norsk matproduksjon er delt i synet på hvordan fordelingen av en halv milliard kroner skal styres.