Nytt system skal fotfølge store prosjekt fra vuggen til graven

Selskapet VisiWorld er i ferd med å skape og videreutvikle et virtuelt verktøy for planlegging, bygging og drift/vedlikehold av store kompliserte bygninger og anlegg.