Ormen Lange-gassen går til land

Flertallet av partnerne i det gigantiske gassfeltet Ormen Lange vil gå med gassen til land, og velger dermed en «politisk korrekt» løsning på et av industriens største stridsspørsmål.