IT Fornebu opplever kapitaltørke

IT Fornebu Knowation opplever tørke i kapitalmarkedet, og selvskapet har foreløpig ikke nok midler til å overta opplæringsvirksomheten til Merkantildata ASA og Telenor Communications AS.