- For puslete, meiner handelsnæringa

Grepa som Stortingets næringskomite legg opp til i landbruksmeldinga blir for små og puslete til å redusera den omfattande handelslekkasjen frå Norge til Sverige.