SDØE femdoblet etter ni måneder

Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE) er gullkalven i Nordsjøen. I løpet av årets ni første måneder ble det sluset inn 69 milliarder kroner til statskassa mot 13,9 milliarder i fjor. Det er en femdobling