Framgang for Narvesen

Narvesen-konsernet hadde etter årets ni første måneder et resultat etter skatt på 101 millioner kroner, mot 68 millioner kroner i samme periode i fjor.