Allianse utvikler nettportal for olje

Allianse Exchange AS er tildelt de selv kaller en prestisjekontrakt av Site2oil for å utvikle en bransjeportal for den globale olje— og gassindustrien.