Boligskatt

Inntekt av bolig og annen fast eiendom i Norge føres i post 2.8. Inntekt av bolig eller fritidseiendom i utlandet føres i post 3.1.6. Boligen skal enten regnskapslignes eller prosentlignes. Dette føres i post 4.3.2. for egen bolig og i post 4.3.1. for andel i boligselskap. Fordelen er 2,5 prosent av ligningsverdien (for ligningsverdier under 451.000 kr), fratrukket et bunnfradrag på 51.250 kr. For dyrere boliger (ligningsverdi over 451.000 kr) er prosentinntekten 5 prosent for overskytende beløp.