• Arne Garborg fotografert på Knudaheio, trolig i 1924.

Arne Garborg