Gravide taper

Driv du eiga bedrift, bør du vera føre var om du ønskjer å få barn. Elles kan brått inntekta bli kraftig redusert, i tillegg til at vikarutgiftene stig.