HiS vil ha flere kvinner

Høgskolen i Stavanger vil vurdere å utlysevitenskapelige stillinger bare for kvinner.