• Forventet sysselsetting ligger tre prosentpoeng høyere enn i forrige kvartal. Eric Audras

Gode tall fra Manpower

Norske arbeidsgivere gir positive signaler til jobbsøkere for våren, viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal. Forventet sysselsetting ligger tre prosentpoeng høyere enn i forrige kvartal.