Røkke betaler nesten 3 milliarder

Aker Maritime har betalt i underkant av 3 milliarder kroner for tegningsrettene, aksjene og opsjonene i Kværner som til sammen utgjør 26,39 prosent av selskapet.