Det haster hvis Telenor skal på børs før jul

Det begynner virkelig å haste hvis Telenor skal på børs før jul. Selskapet trenger mellom fem og sju uker fra beslutningen blir tatt og fram til børsnoteringen.