Skjerpar kampen for landsbygda

Det er slutt på forsiktige ønskje frålandets bondekvinner. Frå første årsmøtedag på Ålgård i går sendteBondekvinnelaget kravbrev til Stortinget.