Vil bremsa produksjon og få høgare kjøtprisar

Overproduksjonen av kjøt og egg vil kosta norske bønder og forbrukarar minst 1,2 milliardar kroner i år, viser ferske tal frå Norges Bondelag. Nå vil bøndene redusera produksjonen for å få høgare matprisar.