Schibsted-resultatet som ventet

Schibsted-konsernet fikk et resultat før skatt på 114 millioner kroner i 1999. Driften viste et overskudd på 172 millioner, som er nærmere en halvering av resultatet i 1998.