Statoil vil bygge ut Glitne-feltet

Statoil vil bygge ut et nytt lite oljefelt, vest av Stavanger. Glitne-feltet kan komme i produksjon allerede neste år, hvis alt går etter planen.