Kommunene mangler planer for havbeite

Rogaland ble akterutseilt da oppdrettsnæringen skjøt fart. Nå kan det samme skje når loven om havbeite trer i kraft.