Utenriks gir mer til bistand

Mye mer til FN. Mindre direkte til lutfattige afrikanske land. Mer til kampen mot hiv.